ชลบุรี-บลูเทค ซิตี้ ส่งมอบห้องเรียนอนุบาล พร้อมสนับสนุนด้านการศึกษาและชุมชน รอบๆนิคมฯ อย่างต่อเนื่อง

ชลบุรี-บลูเทค ซิตี้ ส่งมอบห้องเรียนอนุบาล พร้อมสนับสนุนด้านการศึกษาและชุมชน รอบๆนิคมฯ อย่า…

Read More

“รมว.เฉลิมชัย” มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากพอใจผลงาน สศก. โชว์ความสำเร็จ 3 ปี ยกระดับกลุ่มเป้าหมาย 1.32 ล้านราย สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เกิดมูลค่า 7.8 แสนล้านบาท

“รมว.เฉลิมชัย” มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากพอใจผลงาน สศก. โชว์ความสำเร็จ 3…

Read More