“อลงกรณ์” เปิดงานวันดินโลก ปี2565 (World Soil Day 2022) สดุดีพระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่๙

“อลงกรณ์” เปิดงานวันดินโลก ปี2565 (World Soil Day 2022) สดุดีพระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่๙…

Read More

ชุมพร – วัดพรุใหญ่จักกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

ชุมพร – วัดพรุใหญ่จักกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล    วัดพรุใหญ่…

Read More

นนทบุรี-ขอเชิญร่วมงานพิธีเททองหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐานบนฐานชุกชีในอุโบสถ วัดพูนพิมลราช ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง

นนทบุรี-ขอเชิญร่วมงานพิธีเททองหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐานบนฐานชุกชีในอุโบสถ วัดพูนพิมลราช …

Read More