นพ.สวรรค์ ทำพิธี เททองหล่อรูปเหมือน พ่อท่านคล้ายสุชาโต วัดจันทร์ธาดาประชาราม เบตง ที่นครปฐม

นพ.สวรรค์ ทำพิธี เททองหล่อรูปเหมือน พ่อท่านคล้ายสุชาโต วัดจันทร์ธาดาประชาราม เบตง ที่นครปฐ…

Read More

“บลูเทค ซิตี้” ประสานความร่วมมือกับกลุ่มภาคีเครือข่าย ลงนาม MOU สร้างทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนแห่งแรกของประเทศไทย

“บลูเทค ซิตี้” ประสานความร่วมมือกับกลุ่มภาคีเครือข่าย ลงนาม MOU สร้างทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนแ…

Read More

ชุมพร – KMITL Prince of Chumphonปั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมโชว์ศักยภาพเดินหน้าขับเคลื่อนโยบายเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยยุทธศาสตร์ PEARL    

ชุมพร – KMITL Prince of Chumphonปั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ…

Read More