ยอดขายสลากดิจิทัล งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (5 วัน) จำหน่ายแล้ว 12.42 ล้านฉบับ เหลือสลากจำหน่าย 3.82 ล้านฉบับ

ยอดขายสลากดิจิทัล งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (5 วัน) จำหน่ายแล้ว 12.42 ล้านฉบับ เหลือสลากจำ…

Read More

“อลงกรณ์”เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมืองมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและอาหารปลอดภัย

“อลงกรณ์”เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมืองมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและอาหารปลอดภัย วัน…

Read More