หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานเทียนมาฆะประทีป และโคมเทียนแก้ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานเทียนมาฆะประทีป และโคมเทียนแ…

Read More

ชุมพร – ลงพื้นที่ ตรวจสถานบริการที่ได้ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ประจำปี ๒๕๖๖

ชุมพร – ลงพื้นที่ ตรวจสถานบริการที่ได้ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ประจ…

Read More

ชุมพร – ปล่อยขบวนแห่ชุมพรไบค์วีค ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก   ภายใต้งานชุมพรไบค์วีค ครั้งที่ ๑๑

ชุมพร – ปล่อยขบวนแห่ชุมพรไบค์วีค ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก   ภายใต้งานชุมพรไบค์วี…

Read More

ชุมพร  –  นายอำเภอปะทิว เข้ารับรางวัลอำเภอและชุมชน คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชุมพร  –  นายอำเภอปะทิว เข้ารับรางวัลอำเภอและชุมชน คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประ…

Read More