ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พสบ. รุ่นที่ 29 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษโดย ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เรื่อง “ศูนย์รวมใจ ไทยทั้งชาติ”

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พสบ. รุ่นที่ 29 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษโดย ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ส…

Read More