“อลงกรณ์”ผนึกสหกรณ์นาเกลือทั่วประเทศลงนามสัตยาบันประกันราคาเกลือขั้นต่ำครั้งแรกของประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายกระดับอาชีพการทำนาเกลือทะเลไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

“อลงกรณ์”ผนึกสหกรณ์นาเกลือทั่วประเทศลงนามสัตยาบันประกันราคาเกลือขั้นต่ำครั้งแรกของประเทศเพ…

Read More

ชุมพร – ขยะเต็มพื้นที่ สถานที่ดูลิง บ้านพ่อโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริฯ

ชุมพร – ขยะเต็มพื้นที่ สถานที่ดูลิง บ้านพ่อโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริฯ…

Read More

ชุมพร – หนุ่มใหญ่บริจาคที่ดินใช้เป็นทางสาธารณะประโยชน์แต่ทต.รุกเกินข้อตกลง ร้องสื่อขอความเป็นธรรมหลังแจ้งหน่วยงานเรื่องไม่คืบ

ชุมพร – หนุ่มใหญ่บริจาคที่ดินใช้เป็นทางสาธารณะประโยชน์แต่ทต.รุกเกินข้อตกลง ร้องสื่อข…

Read More