ก.แรงงาน ลั่นระฆังแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 คัดสุดยอดเยาวชนตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดสุดยิ่งใหญ่แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 คั…

Read More

ชุมพร – การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสานพลังชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย (นสสว.)และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ชุมพร – การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสานพลังชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวั…

Read More