ชุมพร – กรมฝนหลวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ยันอยู่ช่วยชุมพรจนกว่าจะพ้นวิกฤตภัยแล้ง

ชุมพร – กรมฝนหลวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ยันอยู่ช่วยชุมพรจนกว่าจะพ้นวิกฤตภัยแล้ง วั…

Read More