บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ต่อการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และ…

Read More

ชุมพร – สำนักงาน ป.ป.ช. ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการสร้างถนนคอนกรีต อบต.นาพญา ในวงเงินงบประมาณ  6.25 ล้านบาท

ชุมพร – สำนักงาน ป.ป.ช. ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการสร้างถนนคอนกรีต อบต.นาพญา ในวง…

Read More

ชุมพร – ตม.ชุมพรร่วมคัดกรองเมียนมาหนีเข้าเมือง 21 คน   หลังพนักงานขับรถยืมรถนายจ้างขนต่างด้าวลงใต้แต่ซวยเกิดเหตุรถชนต้นไม้ยับ คนขับแผ่นหนี

ชุมพร – ตม.ชุมพรร่วมคัดกรองเมียนมาหนีเข้าเมือง 21 คน   หลังพนักงานขับรถยืมรถนายจ้างข…

Read More