ชุมพร – จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สู่ถิ่นชนบท

ชุมพร  – จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สู่ถิ่นชนบท ว้นที่ 26 ก…

Read More