ถวายพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์พระครูพิศิษฐ์อรรถการ ต่อเจ้าอาวาสวัดธาตุน้อยพระครูถาวรวิสุทธิ์

ถวายพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์พระครูพิศิษฐ์อรรถการ ต่อเจ้าอาวาสวัดธาตุน้อยพระครูถาวรวิสุทธิ์ ๑ …

Read More