ถวายพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์พระครูพิศิษฐ์อรรถการ ต่อเจ้าอาวาสวัดธาตุน้อยพระครูถาวรวิสุทธิ์

ถวายพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์พระครูพิศิษฐ์อรรถการ ต่อเจ้าอาวาสวัดธาตุน้อยพระครูถาวรวิสุทธิ์ ๑ …

Read More

พระพุทธธรรมราชา ประดิษฐานวัดคูหาสัตยาราม(ถ้ำเขาแดง)นครศรีธรรมราช

พระพุทธธรรมราชา ประดิษฐานวัดคูหาสัตยาราม(ถ้ำเขาแดง)นครศรีธรรมราช 1 สิงหาคม 2566 วันนี้เวลา…

Read More