ชุมพร  –  แก้ไขปัญหาผู้ไร้สถานะทางทะเบียนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มไทยพลัดถิ่น อำเภอท่าแซะ จากหลายฝ่ายร่วมบูรณาการ

ชุมพร  –  แก้ไขปัญหาผู้ไร้สถานะทางทะเบียนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มไทยพลัดถิ่น …

Read More