ก.แรงงาน เปิดตัวโครงการสร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

ก.แรงงาน เปิดตัวโครงการสร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน วันที่ 9 …

Read More