ชุมพร – ครั้งที่ 15 กิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-Star Challenge ประจำปีการศึกษา 2566

ชุมพร – ครั้งที่ 15 กิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-St…

Read More

รองปลัดวรรณรัตน์ฯ เป็นสักขีพยานพิธีลงนามแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ยุทธศาสตร์แรงงาน

รองปลัดวรรณรัตน์ฯ เป็นสักขีพยานพิธีลงนามแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมปาฐกถาพิเศษ ห…

Read More