ชุมพร – สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ยกทีม ร่วมประชุม 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกร

ชุมพร – สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ยกทีม ร่วมประชุม 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อบูรณาการให้ควา…

Read More