ชุมพร –  วัดหัวกรูดตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร ฉลอง ตราตั้งฐานานุกรม  มหาบัณฑิต ปริญญาโท ฉลององค์กฐิน

ชุมพร –  วัดหัวกรูดตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร ฉลอง ตราตั้งฐานานุกรม  ม…

Read More

ชุมพร  – แม่จำปูน เฮี้ยนสุดกลางงานแข่งเรือ เข้าสิงข้าราชการ แต่งเรือให้สวย ให้หวยถ้วนหน้า

ชุมพร  – แม่จำปูน เฮี้ยนสุดกลางงานแข่งเรือ เข้าสิงข้าราชการ แต่งเรือให้สวย ให้หวยถ้ว…

Read More

ชุมพร – ร้องรายวันยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรทางการแพทย์

ชุมพร – ร้องรายวันยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของข…

Read More