ก.แรงงาน อัพสกิลสตรี เสริมสร้างรายได้ จากสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ก.แรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี นำไข่เค็มสินค้าภูมิปัญญาเฉพาะอัตลักษณ์ท…

Read More