ชุมพร – ตรวจสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๔

ชุมพร –  ตรวจสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ …

Read More