สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ทอดกฐิน วัดปะติมะ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ทอดกฐิน วัดปะติมะ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร วันนี้ เวลา 11 …

Read More

อยุธยา – ทอดกฐินสามัคคี วัดเสนานิมิต ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา บริวารกฐิน 4,000,000 บาท

อยุธยา – ทอดกฐินสามัคคี  วัดเสนานิมิต ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา บริวารกฐิน…

Read More