ชุมพร – ป.ป.ช.ภาค 8 ลงดาบชี้มูลความผิด  ร่วมแถลงผลงานปราบปรามการทุจริตภาคใต้ตอนบน

  ชุมพร – ป.ป.ช.ภาค 8 ลงดาบชี้มูลความผิด  ร่วมแถลงผลงานปราบปรามการทุจริตภาคใต้ต…

Read More

ชุมพร  จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ “แรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”

  ชุมพร  จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ “แรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาค…

Read More

ชุมพร ฝนทิ้งช่วงทุเรียนขาดน้ำหนักมากผู้ว่าฯชุมพร เร่งติดตามการให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่

ชุมพร  –  ผู้ว่าฯชุมพร เร่งติดตามการให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ชุมพร…

Read More

“ประชาธิปัตย์”ยุค“เฉลิมชัย”เร่งวางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าอัพเกรดศักยภาพประเทศใหม่

“อลงกรณ์”หวัง“ครม.ใหม่”เร่งแก้ปัญหา”โลกร้อน ท้องหิว”อย่าทำประเทศเสียโอกาสซ้ำรอย”เศรษฐา1“ &…

Read More

องค์บุญแห่งล้านนา ครูบาธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดศรีพันต้น แจกหม้อข้าวหม้อแกง ให้แก่สตรีแม่บ้านเพื่อช่วยงานสังคม

องค์บุญแห่งล้านนา ครูบาธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดศรีพันต้น แจกหม้อข้าวหม้อแกง ให้แก่สตรีแม่บ้านเ…

Read More

ภูเก็ต  –   สคร.11 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11

ภูเก็ต  –   สคร.11 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้น…

Read More

ชุมพร -ห่วงใยจัดบริการถึงที่ เพื่อประโยชน์ กลุ่มเปราะบาง จะได้รับสิทธิต่างๆ

ชุมพร -ห่วงใยจัดบริการถึงที่ เพื่อประโยชน์ กลุ่มเปราะบาง จะได้รับสิทธิต่างๆ เมื่อเวลา 10.0…

Read More