ชุมพร –  นายกโต้ง สส.สันต์ ร่วมวิ่งสร้างบุญเพื่อสุขภาพ ที่พักสงฆ์ทุ่งค้อ

ชุมพร –  นายกโต้ง สส.สันต์ ร่วมวิ่งสร้างบุญเพื่อสุขภาพ ที่พักสงฆ์ทุ่งค้อ เมื่อเวลา 0…

Read More

 ชุมพร – ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่44 ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง   ตามนโยบายรัฐบาล 

    ชุมพร – ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่44 ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประส…

Read More