ผู้ว่าฯชุมพร ติดตามการให้ความช่วยเหลือชาวตำบลสองพี่น้อง เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล บรรเทาความเดือดของประชาชน

ผู้ว่าฯชุมพร ติดตามการให้ความช่วยเหลือชาวตำบลสองพี่น้อง เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล บร…

Read More

 “อลงกรณ์”เห็นตรง“ดร.ธรณ์”ไทยเผชิญวิกฤติโลกร้อนทะเลเดือด ชี้โลกรวน คือวิกฤตการณ์แห่งศตวรรษที่21

   “อลงกรณ์”เห็นตรง“ดร.ธรณ์”ไทยเผชิญวิกฤติโลกร้อนทะเลเดือด ชี้โลกรวน คือวิกฤตการณ์แห่งศตวร…

Read More

ชุมพร – เปิดศูนย์ ปฏิบัติการฝนหลวงชุมพร ขึ้นทำฝนเทียมช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน

ชุมพร – เปิดศูนย์ ปฏิบัติการฝนหลวงชุมพร ขึ้นทำฝนเทียมช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ผ…

Read More

ชุมพร – วัดพรุใหญ่จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2567  ทำให้มีสามเณรที่อยู่ครบหลักสูตรการบรรพชา จำนวน ๕๔ รูป

ชุมพร – วัดพรุใหญ่จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2567  ทำให้มีสามเณรที่อยู่ครบห…

Read More