ชุมพร – บินด่วน “สุพิศ พิทักษ์ธรรม“ อธิบดี “กรมฝนหลวง” ตามผลการปฎิบัติงาน “ฝนหลวง

ชุมพร – บินด่วน “สุพิศ พิทักษ์ธรรม“ อธิบดี “กรมฝนหลวง” ตามผลการปฎิบัติงาน “ฝนหลวง อธ…

Read More