ชุมพร  –  พิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ประจำปี 2567 ผลัดที่ 1 ของหน่วยทหารภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์

ชุมพร  –  พิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ประจำปี 2567 ผลัดที่ 1 ของหน่วยทหารภายในค่…

Read More

ชุมพร – ตรวจสอบป่าต้นน้ำพบเห็น มีการบุกรุกแผ้วถาง พื้นที่ป่า และเข้าจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่เกิดเหตุ

ชุมพร – ตรวจสอบป่าต้นน้ำพบเห็น มีการบุกรุกแผ้วถาง พื้นที่ป่า และเข้าจับกุมผู้กระทำผิ…

Read More