ชุมพร –  วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2567   กอ.รมน. นำภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ หวังขับเคลื่อนงานพิทักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  

ชุมพร –  วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2567   กอ.รมน. นำภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมวันต้นไม้…

Read More

อีอีซี เปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซีนำร่อง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สร้างกลไกการรับรู้ถึงระดับชุมชน ดึงพลังท้องถิ่นร่วมพัฒนาอีอีซีต่อเนื่อง

อีอีซี เปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซีนำร่อง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สร้างกลไกการรับรู…

Read More