ชุมพร – ปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเข้มตรวจประเมินการรับรองที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค

ชุมพร – ปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเข้มตรวจประเมินการรับรองที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค ชุม…

Read More

ชุมพร –  เพื่อดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธระยะสุดท้ายแบบครบวงจร เปิดอาคาร “กุฏิชีวาภิบาลวัดศรีสุเทพ” แห่งแรกในจังหวัด

ชุมพร –  เพื่อดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธระยะสุดท้ายแบบครบวงจร เปิดอาคาร “กุฏิชีวาภิบา…

Read More