ชุมพร –  กอ.รมน.ลงพื้นที่ท่าแซะ จัดไทยอาสาป้องกันชาติ สร้างความเข้มแข็งในรักษาความมั่นคงของชาติ 

ชุมพร –  กอ.รมน.ลงพื้นที่ท่าแซะ จัดไทยอาสาป้องกันชาติ สร้างความเข้มแข็งในรักษาความมั…

Read More

คณะนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 124 จัดโครงการ “ทิ้งง่าย… เก็บยาก” เยาวชนบางขุนเทียน รักษ์ป่าชายเลน

คณะนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 124 จัดโครงการ “…

Read More