“อลงกรณ์”ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม(Innovation Economy)ผนึกนักบริหารทุกภาคส่วนจัดตั้งสถาบันเอฟเคไอไอ. ไทยแลนด์(FKII Thailand) ส่งเสริม12อุตสาหกรรมใหม่หวังอัพเกรดประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูง

“อลงกรณ์”ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม(Innovation Economy)ผนึกนักบริหารทุกภาคส่วนจัดตั้งสถาบั…

Read More