ชุมพร – ปลาแพ้คนไม่แพ้ เพื่อนรักเย้ยปลากัดแพ้ ทนมานาน ก่อนก่อเหตุใช้มีดงอฟันหน้าและหัว

ชุมพร – ปลาแพ้คนไม่แพ้ เพื่อนรักเย้ยปลากัดแพ้ ทนมานาน ก่อนก่อเหตุใช้มีดงอฟันหน้าและห…

Read More

ชุมพร – รมช. นายสุชาติ ชมกลิ่น รับฟัง “การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชน”

ชุมพร – รมช. นายสุชาติ ชมกลิ่น รับฟัง “การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านที่ดิน ทรัพ…

Read More