ชุมพร – จัดกิจกรรมความร่วมมือ  ร่วมใจ  รักษ์หมา-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ชุมพร – จัดกิจกรรมความร่วมมือ  ร่วมใจ  รักษ์หมา-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้…

Read More