“มิสเตอร์เอทานอล“เตือนรัฐบาลอย่าทอดทิ้งเอทานอล พลังงานไทยจากหยาดเหงื่อของเกษตรกรกว่า1ล้านครัวเรือน

“อลงกรณ์”ห่วงอุตสาหกรรม เอทานอลล่มสลายเกษตรกรล่มจม เสนอ 5 มาตรการเดินหน้าอุตสาหกรรมเอทานอล…

Read More