ผบ.ทร.พร้อม นายกสมาคมภริยาทหารเรือประธานเปิด บก.กองเรือทุ่นระเบิดฯ

ผบ.ทร.พร้อม นายกสมาคมภริยาทหารเรือประธานเปิด บก.กองเรือทุ่นระเบิดฯ

 


พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชา การทหารเรือ (ผบ.ทร.)พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมา คมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ แห่งใหม่


โดยมี พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอง ทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เข้าร่วมพิธีฯ ณ กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 0900


ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts