ชุมพร –  ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ รับฟังข้อมูลทุเรียนแปลงใหญ่ เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ชุมพร –  ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ รับฟังข้อมูลทุเรียนแปลงใหญ่ เตรียมแผนให้ความช่ว…

Read More

ชุมพร –  สู้ภัยแล้ง สภาเกษตรกร  เปิดประชุมเตรียมแก้ปัญหาผลกระทบเอนีโญ

ชุมพร –  สู้ภัยแล้ง สภาเกษตรกร  เปิดประชุมเตรียมแก้ปัญหาผลกระทบเอนีโญ วันที่ 1 พฤศจิ…

Read More