ชุมพร – วัดปากคลอง  ทอดกฐินสามัคคี   ประจำปี 2566  บริวารกฐิน 1,050,000 บาท

ชุมพร – วัดปากคลอง  ทอดกฐินสามัคคี   ประจำปี 2566  บริวารกฐิน 1,050,000 บาท

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 สมาคมศิษย์เก่า ฝค.ตอ.วศ.มศว.ปทุมวัน คุณประไพศรี วิสัยจร  คุณกฤษดา – คุณ อลิสา บุนนาค คุณมนตรี อุดมสิน  คุณสิรภพ เรี่ยวแรง พลตำรวจตรี ภาณุเดช ณ พัทลุง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ทนายจริน ก๋งม้า ประธานสภาทนายความจังหวัดชุมพร คุณไพบูลย์ วิสัยจร ผอ.สมใจ สันตยานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คุณคุณากร มากอำไพ นายสมจิตร์ เขียนด้วง รอง ผวจ.ระนอง  นายอิสรพงษ์  มากอำไพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต 1 ร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคีที่วัดปากคลองจังหวัดชุมพร ร่วมแจกทุนการศึกษา จำนวน 241 ทุน รวมเป็นเงิน 120,500 บาท เพื่อพัฒนาการศึกษาและด้านการกีฬา แก่นักเรียนในพื้นที่

เนื่องด้วย ทางวัดปากคลองได้ข้อตกลงจึงได้กำหนดวันทอกกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ เพื่อเป็นที่สักการะบูชา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสายบุญ ศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตามกำหนดการทอกผ้ากฐินสามัคคีในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566  พระครูบัณฑิตธรรมธาดา ( ปัญญา ปญฺญาวโร )รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ขอให้ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพทุกๆท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ  คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการเทอญ

บรรยากาศในงานวันนี้มีพี่น้องประชาชนร่วมมาออกร้านโรงทาน แจกอาหารงาน กฐินวัดปากคลองเป็นจำนวนมาก

กำหนด ร่วมถวายผ้ากฐิน เวลา 10.00 น. ทอดผ้ากฐิน วัดปากคลอง  ประจำปี 2566 บริวารกฐิน 1,050,000 บาท

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts