สุราษฎร์ธานี-โครงการกิจกรรมนันทนาการ สร้างความสุขกาย สุขใจ สร้างแรงบันดาล ใจให้คนพิการ พร้อมมอบรถวีลแชร์ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

สุราษฎร์ธานี-โครงการกิจกรรมนันทนาการ สร้างความสุขกาย สุขใจ สร้างแรงบันดาล ใจให้คนพิการ พร้อมมอบรถวีลแชร์ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ.อาคารส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวนิช ภาระกิจ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ คุณ ภาวัช ตันติอุโฆษกูล กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ บริษัท ผาทอง 24 จำกัด ร่วมจัดโครงการและกิจกรรมนันทนาการ สร้างความสุขกาย สุขใจ สร้างแรงบันดาล ใจให้คนพิการ พร้อมมอบรถวีลแชร์ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับสมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 20 คน
ในนามสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานขอขอบพระคุณ คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ผาทอง 24 จำกัด ทุกๆ ท่าน

Related posts